КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ

 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Головна Історія кафедри Співробітники Наукова робота Студентам Рейтинг НПП Контакти

 
 
Головна
Історія кафедри
Співробітники
Наукова робота
Студентам
Рейтинг НПП
Контакти

Завідувач кафедрою,

 Шатохін Володимир Михайлович

Вища освіта:  Харківський політехнічний інститут, рік закінчення 1972   

Вчений ступінь: к.т.н., 1979 р. д.т.н., 2004 р.

Вчені звання:   2005 р. доцент, 2006 р. професор каф. теоретичної механіки

Членство:   спеціалізовані ради: Д 64.050.14;

Д 64.050.01 по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

 

Із складу кафедри математики в 1956 р. виділена кафедра теоретичної механіки ХІБІ, першим завідувачем був к.т.н., доц. Солодовніков Р.В. Викладали в той час к.ф.-м.н., доц. Борисенко Л.М., к.ф-м.н., доц. Березова О.А., доц. Друшляк Г.Є., ст. викл. Башкірова О.В., ст. викл. Хромченко А.В., та інші. В той час були закладені основи методики викладання для будівельних спеціальностей, розроблені методичні посібники, збірник задач, виготовлені десятки макетів механізмів, плакатів, використовувались кінофільми, слайди. Багато з цих надбань використовуються тепер.

Пізніше, з 1971 р. завідувачами працювали к.т.н., доц. Ковревський А.П., к.т.н., доц. Фаворов Ю.Л., к.т.н., доц. Дерев’янко М.І.

Значний вклад в розвиток наукової та методичної роботи внесли д.ф-м.н., проф. Дольберг М.Д., к.т.н. Пушня В.А., доц. Гранько Б.Ф., ст. викл. Брагинець О.Г., ст. викл. Гриньова О.В., зав.лаб. к.т.н. Печерцев О.О.

До цих пір існує творчий зв’язок з вченими-механіками , які працювали короткий час – д.ф-м.н., проф. Шейко Т.І., д.т.н., проф. Шпачук В.П., д.т.н. , проф. Янютін Є.Г. та ін.

Сьогодні на кафедрі працюють п’ять викладачів: зав.каф., д.т.н., проф. Шатохін В.М., к.т.н., проф. Дерев’янко М.І., к.т.н., проф. Ковревський А.П., доц. Гранько Б.Ф., к.т.н., доц. Соболь В.М., а також зав. лабораторії Магалдадзе Л.М.

Весь колектив кафедри працює злагоджено і плідно, вносячи дієвий вклад в організацію навчального процесу в рамках європейських трансферно-кредитних методів.

 

Кафедра забезпечує викладання курсу теоретичної механіки в певному об’ємі по таких спеціальностях:

-    192 «Будівництво та цивільна інженерія»,

-    133 «Галузеве машинобудування»,

-    151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,

-     191 «Архітектура та містобудування»,

-     194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»,

-     101 «Екологія».

 

Дисципліни, які читає кафедра:

-        Теоретична механіка;

-        Теоретична та прикладна механіка;

-        Основи теорії споруд;

-         Спецкурс «Теоретична механіка»;

-         Будівельна механіка та надійність споруд;

-         Спецкурс «Вібрації в техніці».

 

 Головна Історія кафедри Співробітники Наукова робота Студентам Рейтинг НПП Контакти

Дата последнего изменения этого узла 24.06.2019